Spirituele houten beelden...
Home » White Eagle

Ik heb mijn kettingzaagmeester Banzai-John gevraagd om een witte adelaar te maken voor mij...in de houtversie eerst....en hier is hij dan.......op het punt om op te vliegen richting de Zon.....

 

Wie is White Eagle? Onder de naam White Eagle (geestelijk leider) ...kennen we een wijze en liefdevolle leraar in de wereld van de geest......in zijn laatste incarnatie het opperhoofd van de indiaanse Mohawks van het verbond van de 6 naties van Iroquois waar hij werkte aan en voor broederschap en vrede tussen de stammen ..Hij noemde het Verbond van de stammen "Het grote witte tapijt van broederschap ".

Hij heeft in 1936 via zijn aardse instument Grace Cooke de Lodge gesticht en gedurende de jaren daarna via haar gesproken. Veel daarvan is in boeken vastgelegd. Na de dood van Grace Cooke in 1979 en die van haar man Ivan in 1981 is White Eagle het werk van de Lodge blijven inspireren. Dit werk heeft zich inmiddels over vele landen verspreid. 

White Eagle spreekt over een leefwijze die zachtmoedig is en in harmonie met de wetten van de geest en de natuur. Als deze wetten worden geschonden, is er sprake van pijn en lijden. De fundamentele wet die het leven beheerst is liefde - liefde voor God, liefde voor de mens en liefde voor de natuur. Het is deze liefde die de mens, door de ervaringen van vele levens, terugbrengt naar het volledige bewustzijn van de God in hem. Ieder mens op aarde heeft in zijn hart een licht om hem te leiden. White Eagle noemt dit de Christusgeest, de geest van goddelijke liefde. Het woord 'Christus' is hier universeel bedoeld en moet niet aan een bepaalde religie worden verbonden. Omdat dit licht diep in het hart is geplant, is het niet altijd gemakkelijk in anderen te herkennen of in onszelf te realiseren. Het doel van de Lodge is, mensen te helpen dit innerlijke licht te ontwikkelen