Spirituele houten beelden...
Home » Dagtekst...

Dagtekst van vrijdag 1 januari 2016

"Honderden jaren geleden amuseerde een herder zich in de bergen door met zijn stok een kleine voor te trekken in de grond. Maar wat betekent een kleine voor?... Nadien kwamen de regen, de sneeuw, de vorst, de wind en de zon… en geleidelijk werd deze kleine voor uitgediept, verbreed tot zij de bedding werd van een bergrivier. Dit is slechts een beeld, maar het leert ons dat hetzelfde verschijnsel zich voordoet bij de mens. Iedere gedachte, ieder gevoel is als een voor die hij trekt in zijn innerlijke aarde en alle psychische en spirituele krachten die in de ruimte rondstromen, dragen er ook toe bij om deze voor dieper en breder te maken.
Vandaag begint een nieuw jaar… Is dit niet het geschikte moment om bewust een voor te trekken in je ziel? Concentreer je op een goddelijke gedachte, formuleer een goddelijke wens en beleef heel die eerste dag op een manier dat deze gedachte, deze wens in jou worden opgetekend. De hemelse machten zullen op de hoogte gebracht worden en zij zullen je komen steunen bij je inspanningen. Zij zullen er iedere dag staan om je te zeggen: "Herinner je, de eerste dag van het jaar heb je een voor getrokken, ga ermee door, blijf graven", en indien je naar hen luistert, indien je geduldig voortgaat met je werk, zul je op een dag voelen dat je doordrongen wordt door een stroom van licht."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Elk jaar wordt een prachtig boekje met "Dagteksten" waarin uitspraken van Omraam Mikhael Aivanhov zijn gepubliceerd en opgetekend....zo wordt elk begin van een nieuwe dag prachtig ingeleid en ingewijd ...af en toe,niet meer elke dag... zal ik een dagtekst plaatsen..... 

 

Dagtekst van zondag 28 december

Zelfs indien je absoluut overtuigd bent van de gegrondheid van je spiritueel engagement, voel je je soms vermoeid, verzadigd in zulke mate dat je begint te twijfelen.

Je vraagt je af of al die inspanningen die je doet om boven jezelf uit te stijgen werkelijk de moeite waard zijn en je bent geneigd om alles op te geven.
Welnu, op dat ogenblik moet je waakzaam zijn.
Probeer jezelf vooral de ontgoochelingen voor te stellen die je wachten wanneer je rechtsomkeer maakt.
Zeg tegen jezelf: "Goed, op dit ogenblik ben ik een beetje vermoeid, ik heb geen zin meer om vooruit te gaan, maar dat gaat wel over, dat gaat weldra voorbij; intussen mag ik niet opgeven."
In de natuur komt na de lente de zomer, dan de herfst, de winter en na de winter is het opnieuw lente.
In het menselijk wezen bestaan er ook cycli, seizoenen.
Laat dus deze winter een beetje voorbij gaan en bedenk dat het daarna beter zal gaan.
Zo moet men redeneren.
Geef nooit de weg van het licht op, je riskeert het op een dag te betreuren en dan zal het veel moeilijker zijn om deze terug te vinden.

~☼~

Dagtekst van donderdag 24 december

 

Het dagelijks leven is moeilijk en zorgt voor grote spanningen: in de gezinnen, op het werk, in de samenleving.
Hoeveel energie zijn de mensen niet verplicht in zichzelf te onderdrukken om al wat men van hen eist, te verdragen en weerstand te bieden!
Deze energie moeten zij van tijd tot tijd kunnen bevrijden.
De Ingewijden hadden dit goed begrepen.
Om die reden hebben zij, hoever men ook teruggaat in de tijd, feesten ingesteld voor het volk, op sommige momenten van het jaar die beantwoorden aan de stand van de sterren en planeten.
Zelfs de christelijke feesten zijn voor het merendeel slechts de voortzetting, onder een andere vorm en met een andere betekenis, van oude heidense feesten.

Wanneer de feesten in aantocht zijn, organiseert men vermakelijkheden: men verzamelt lekkernijen, men brengt versieringen aan, men koopt feestkleding of zelfs vermommingen.

Maar de Ingewijden hadden nog een andere bedoeling met deze feesten: zij wilden de mensen ertoe brengen om in de subtielere gebied en op zoek te gaan naar energieën om hun hart en hun ziel te vernieuwen en te verlevendigen.
In deze atmosfeer van blije en heilzame uitwisselingen komen de lichtende entiteiten energie putten en zij gebruiken deze vervolgens om hun werk in heel de wereld voort te zetten. Wil je hen helpen bij dit werk?
Vertrouw hun dan bewust je vreugde toe, heel die spirituele rijkdom, die een feest je verschaft, opdat ook anderen ervan zouden genieten.
Deze blijdschap, deze rijkdom, zullen nog versterkt naar jou terug komen
.

 

 

Dagtekst van 23 december

 

Werk verder met overtuiging, zonder je te bekommeren om de tijd die je nodig zult hebben om je goddelijk ideaal te verwezenlijken.

Je bezit de sleutels, je beschikt over de vermogens.
Al die innerlijke stemmen die je aanmoedigen: "Sta op, ga naar het licht!" stellen een kapitaal voor dat reeds sedert lange tijd werd verzameld, dankzij de inspanningen die je geleverd hebt.
Die behoefte die je ervaart om vooruit te gaan op de weg van de wijsheid, de liefde en de waarheid is het resultaat van deze inspanningen.
En wat gebeurt er wanneer je op spiritueel gebied vooruitgang boekt, hoe miniem ook?


Bepaalde krachten die sedert duizenden jaren in jou sluimerden, verspreid en niet georganiseerd, ontwaken alsof zij een oproep beantwoorden.
Zo stel je plotseling vast dat je bewoond werd door een waarachtig leger, dat enkel wachtte om gemobiliseerd te worden en jou te hulp te komen.
Analyseer jezelf goed: op het ogenblik dat je een succes behaalt, ontdek je vanbinnen de aanwezigheid van krachten, waarvan je het bestaan zelfs niet vermoedde.

 

 

 Dagtekst van maandag 21 december

 

Ieder van jullie draagt in zich hele generaties van mensen, waarvan hij de afstammeling is.

Wanneer je erin slaagt om je zwakheden te overwinnen, neem je bijgevolg deze familie die jou bewoont mee op de weg van het licht en de bevrijding.
Maar je doet niet alleen goed voor heel je voorgeslacht, je helpt ook je nageslacht, want je draagt de innerlijke rijkdommen die je verworven hebt ook aan hen over.
Ziedaar nog een dimensie van het innerlijke leven, die goed is om te weten.
Werken aan zichzelf is dus des te belangrijker omdat men door dit te doen hele generaties verbetert, want men schenkt aan hen de vruchten van z’n inspanningen.
Niemand leeft en handelt alleen voor zichzelf.
Iedereen leeft en handelt voor een groot aantal schepselen tegenover wie hij een grote verantwoordelijkheid draagt.

 

 

Dagtekst van dinsdag 22 december 2015
 
Het zaad dat in de aarde wordt geplant, bevat heel de boom die in aanleg aanwezig is.
In dit zaad kan niemand onderscheiden waar zich de wortels, de stam, de takken en nog minder de bladeren, de bloemen en de vruchten bevinden en toch zullen zij binnenkort verschijnen.
Het zaad staat onder de invloed van de Aartsengel die waakt over de winter, Gabriël, die de elementen condenseert en doet stollen (verdicht, stevig maakt).
Het zaad wordt in de aarde geplant op het somberste en koudste ogenblik van het jaar, en Gabriël draagt het geheugen van de erfelijkheid over, de genen die de eigenschappen van de ene op de andere generatie bewaren. Alle bijzonderheden en kwaliteiten van de plant worden door de Aartsengel in het zaad gebracht en hij condenseert deze in dat minuscule lichaam dat een hele toekomst in aanleg bevat.
En hij gaat op dezelfde manier te werk met het zaad van de dieren en de mensen.
Iedere generatie bewaart in haar chromosomen alle kenmerkende eigenschappen: het geheugen gaat niet verloren.

~☼~
 
 

                   Dagtekst van zondag 20 december 2015

 

"Toon je iedere dag dankbaar voor het leven dat je hebt gekregen van God, dit leven dat je toelaat om zoveel rijkdommen te ontdekken. Bedank voor het geluk dat je gezond bent, dat je een familie en vrienden hebt… en denk ook aan alle slechte ontmoetingen, aan alle ongelukken die kunnen voorkomen tijdens een dag en waaraan je ontsnapt bent. Wanneer je gezond en wel een rit met de wagen hebt afgelegd, denk je er dan aan om de Hemel te danken? Zoveel ongevallen kunnen zich voordoen onderweg, en soms is daar zo weinig voor nodig!
Door het woord 'dank u' uit te spreken, is het alsof je een bron van licht, vrede en vreugde doet opwellen in je ziel. En deze bron overspoelt al je cellen. Geleidelijk aan voel je dat iets in jou levendiger, sterker, lichter wordt. Zo zul je op de dag dat je grote beproevingen moet doorstaan, niet alleen overeind blijven, maar bovendien nog in staat zijn om te blijven danken. Vergeet dit niet: het vermogen om te danken bij beproevingen helpt je om ze te boven te komen."

 

 

Dagtekst van zaterdag 19 december 2015.

"Hoe klein ook, een edelsteen is een materiedeeltje dat in staat is om een kosmische kracht vast te houden. Maar je hoeft niet op een edelsteen te rekenen door te denken dat deze je zal beschermen, genezen, macht geven, de deuren van de spirituele wereld voor je openen; indien je niet weet hoe je hem moet beschouwen en gebruiken, zal hij jou tot niets dienen.
De edelstenen werden reeds voorbereid door de natuur om zekere energieën op te vangen uit de kosmos en deze te projecteren, te verspreiden. Maar het volstaat niet ze te bezitten om van hun eigenschappen te kunnen genieten. Iedere steen gelijkt op een antenne, en zoals een antenne moet je hem een functie geven, boodschappen om over te brengen. Achter deze steen bevinden zich krachten die draaien, die vibreren, maar het is aan jou om deze te fixeren, te oriënteren, zodat zij kunnen bijdragen aan je werk."

 

 

 

Dagtekst van 17 december 2015

 

Zelfs als je aan het einde van je bestaan bent gekomen, kun je nog jong zijn omdat je begrepen hebt wat het leven werkelijk is: een onophoudelijke transformatie, een aanpassing.Voor de spirituele wetenschap bestaan er geen jongeren of ouderen, maar alleen wezens die als taak hebben aan zichzelf te werken om in zichzelf het leven te onderhouden en intenser te maken.
Niemand hoeft te zeggen: "De jaren zijn voorbijgegaan, ik ben oud, ik kan geen inspanning meer leveren."
Wie meent dat hij futloosheid kan rechtvaardigen door zijn leeftijd, vermindert het aantal dagen die nog overblijven om zich te verheugen, want hij creëert vanbinnen het beeld van de ouderdom en dit beeld werkt zeer negatief in op zijn psychische en ook op zijn fysieke toestand.
Laat hij zich integendeel concentreren op de jeugd, door moeite te doen om altijd iets nieuws te leren, om te blijven openstaan voor het leven.
Want dat is de jeugd, de echte jeugd.
Met het verstrijken van de jaren verliest het fysieke lichaam uiteraard van zijn kracht, van zijn weerstand, maar zelfs op het ogenblik van de dood, kunnen een blik, een glimlach, nog een jeugdige uitdrukking hebben.

 

~*~